Tuesday, September 13, 2011

ആധാര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യം

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോള്‍പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍‍  89:28 ലക്കം (സെപ്തമ്പര്‍18-24) മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ ആധാര്‍ എന്ന യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ (യു.ഐ.ഡി.) പദ്ധതിയെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട് ത്തിഷ്ഠമാനവും ജാഗ്രവത്തും ആയ ഒരു ലേഖനമെഴുതിയിരിക്കുന്നു.  ഞാന്‍ ലേഖനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പൂര്‍ണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അച്യുതാനന്ദന്‍ സഖാവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
എന്താണ് ആധാര്‍? 
അത് പന്ത്രണ്ടക്കമുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്. യുണീക്  ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍അതോറിറ്റി എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ഏജന്‍സിയാണ് നമ്പര്‍നല്കുന്നത്. ആധാറില്‍നേരിട്ടോ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റര്‍പദ്ധതി വഴിയോ അംഗമാകുന്ന ആള്‍ക്ക് അതോറിറ്റി നമ്പര്‍നല്‍കും. ഇത്തരമൊരു നമ്പര്‍ലഭിച്ച വ്യക്തി കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടും.  ഒരു നമ്പര്‍ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൌരനു മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. വ്യക്തിയില്‍നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ഒരു ദേശീയ വിവരസഞ്ചയത്തില്‍ചേര്‍ക്കും. വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ വിവരങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ പത്തു വിരലുകളൂടെയും അടയാളങ്ങള്‍, കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ നിറം തുടങ്ങിയ ജൈവപരമായ വിവരങ്ങളൂം ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങള്‍മുഖേന ശേഖരിച്ച് വിവര സഞ്ചയത്തില്‍ചേര്‍ക്കും. താനാരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സന്ദര്ഭത്തില്‍ആധാര്‍നമ്പര്‍പറഞ്ഞാല്‍‍ മതിയാകും.
ആധാര്‍ഇല്ലാത്തവന്‍ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാതാവും 
റേഷന്‍കാര്‍ഡ് കിട്ടാന്‍, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാന്‍, സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ചേരാന്‍, ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റോ പ്ലെയിന്‍ടിക്കറ്റോ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍, ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുമായി യാത്ര ചെയ്യാന്‍..... അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ആധാര്‍വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം താമാസിയാതെ സംജാതമാകും. അധികം താമസിയാതെ ആധാര്‍ഇല്ലാത്തവന്‍ഇന്ത്യക്കാരനല്ലെന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടും...  
ജനങ്ങളെ  ചാപ്പ കുത്തുന്നു 
മാതൃഭൂമി ലേഖനത്തില്വി. എസ്. എഴുതി: കമ്പ്യൂട്ടര്‍സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന യു. ഡി. പദ്ധതി തീര്‍ച്ചയായും ഭരണകൂടത്തിന്ന്  അനിയന്ത്രിതമായ അധീകാരങ്ങള്‍നല്‍കും. കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സുതാര്യമായ സര്‍ക്കാരാണ്. എന്നാല്പൌരന്മാരെ സുതാര്യ അടിമകളാക്കാനാണ് യു..ഡി.പദ്ധതി സഹായിക്കുക. 
നാറ്റ്സി ജര്‍മ്മനിയില്‍ ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കാര്യം വി.എസ്. ലേഖനത്തില്‍  സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂതന്മാരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഒരു യു.ഐ.ഡി. പദ്ധതി ജര്‍മ്മനിയിലും നടപ്പാക്കിയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. യു..ഡി.പദ്ധതിക്ക് ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യമുള്ളതാണ് അത്.
യു..ഡി.പദ്ധതിയുടെ ഗൂഢലക്ഷ്’യം 
ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ആധാര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഗൂഢലക്ഷ്’യം. നരേന്ദ്ര മോഡി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ എല്‍. കെ. അഡ്വാനിയെ എഴുതിത്തള്ളാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ സര്‍വ്വാധികാരവിഭൂഷിതനായ ഉപപ്രധാന മന്ത്രിയോ ആ‍യാല്‍ യു.ഐ.ഡി. എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ.

9 comments:

salu said...

പൌരന്റെ സ്വകാര്യതകളിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിനെ കയ്യേറ്റമാണ് UID.

abdulsalam said...

പൌരന്റെ സ്വകാര്യതകളിലെക്കുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യേറ്റമാണ് ഈ UID

tom said...

When Pan card came in, similar comments were made. But it has reduced black money transactions. I think AADHAR will go a long way if, one is not planning criminal/nefarious activities or planning on draining the country's resources by keeping money in black.
I think it is good in the long run.
It can help in social welfare scheme planning health care etc by having a denominator on the needy and identifying those in need most.

sen george said...

Targetting the minority by the majority is not new idea or new trent that is happening here and every where. For this anything can be used. What happend in Gujarth and Orissa?, it was without any election id or adhar. There is a possibility, to target the minority or an individual on the behalf of Adhar project.
Our awareness is important.
Dr. Sen George, Psychiatrist, Trivandrum.

Anonymous said...

A friend Anwar, who is a senior Engineer in Kuwait comments:
" The authorities in their company have had problems in getting workers
from India with forged passports, even the same person attempting more than once.
There is pressure on Indian Government to introduce embedded Biometric
traceable data linked to passport documents.It will be eventually required for the millions of workers
making their living abroad. We know that these are crocodile
tears and wished the creativity of such people be used for stopping menace of Alcoholism in state
rather than promoting it"

Chandran Nair said...

VS' struggle to exhibit the spread of his knowledge can be measured from two silly mistakes in the article: 1. To blame colonial,monopoly, burgoise, whatever, he recalls the US electronic surveilence 'collared' on Indian Students of a fraud university. This is actually an official process of their law enforcement, irrespective of nationalities. e.g.MarthaStewart carried it for two years,latest was Dominique Strauss Kahn, then IMF Chief and possible Fr Prez Candidate!

2. He says Jews were 'guillotined' in NaziGermany. Guillotine is a term used only in France for french 9historical)capital punishmentNazi's used their notorious gas chambers.

Who is scared of an all descriptive identity if it can work everything for you-without a thousand certificates from Panavally Panchayat to President of India!

Anonymous said...

ഡോക്ടറുടെ നിഗമനങ്ഗളോടു പൂറ്ണമായും യോജിക്കുന്നു. ഓരോദിവസവും ഭരണകൂടം ജനങ്ങളീൽ നിന്നു ഒറ്റപ്പെടുകയും ഫാസിസത്തിന്റെ മാറ്ഗം കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു.ശ്രീധരൻ നായർ.

Anonymous said...

Can any one say a better option than this. It is an universal truth that a man's identity is his figure print and crystal.

Then all these tears against Adhaar is like the human rights of a terrorist.

prassoon said...

well said. Any national identification card will eventually lead to Fascism!

http://prassoon.wordpress.com/2011/08/07/practical-risks-of-aadhaar-uid-project/